RISINĀJUMI

Piedāvājam ēku vadības un AVK automātikas risinājumus. Nodrošinām pilna cikla servisu – sistēmu projektēšanu, iekārtu komplektēšanu un montāžu objektā, sistēmas programmēšanu un vizualizācijas izstrādi, kā arī pēc pieprasījuma veicam pēc apkalpošanu.

Piedāvājam:

 • Ēku vadības sistēmu risinājums:
  • Ventilācijas sistēmām
  • Siltumapgādes sistēmām
  • Dzesēšanas sistēmām
  • Gaisa apstrādes iekārtām un gaisa aizkaru vadībai
  • CO2 līmeņa un zonas klimata kontroles vadībai
  • Skaitītāju uzraudzībai
  • Signalizācijas sistēmām (dūmu un oglekļa monoksīda)
  • Citus risinājumus pēc nepieciešamības
 • Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu sistēmu automātikas risinājumus
 • Sistēmu projektēšanu
 • Sistēmu uzraudzību, apkopi, remontu