Elektroapgādes projekta izstrāde – risinājumi un ieteikumi

Elektroapgādes projekta izstrāde – risinājumi un ieteikumi

Elektroapgādes projekta izstrāde – risinājumi un ieteikumi

Jaunas celtnes būvniecība vai jaunas teritorijas labiekārtošana prasa arī elektroapgādes ierīkošanu. Arī ēku vai teritoriju modernizācija un rekonstrukcija nereti nāk ar vairākām izmaiņām un elektrotīkla atjaunošanu.

Tāpat kā pārējiem būvdarbiem – arī elektrotīkla izbūvei vai izmaiņām nepieciešami sagatavošanās darbi – pareizā speciālista atrašana un elektroapgādes projekta izstrāde.

Elektroapgādes projekti dalās divos tipos: iekšējie un ārējie elektrotīkli.

Iekšējie elektrotīkli ir visas tās elektroinstalācijas, kas ir ēkas un tās teritorijas iekšienē – neskarot sadales tīkla gaisvadu līnijas un kabeļus. Jeb viss tas, kas ir īpašnieka paša pārziņā.

Ārējie elektrotīkli (saīsinājuma apzīmējums – ELT) nodrošina elektroapgādes projekta izstādi elektrības pieslēguma izveidošanu dzīvojamajām mājām, ražotnēm, sabiedriskajām ēkām. ELT sastāv tikai no kabeļu un gaisvadu līnijām. Ārējā elektrotīkla projektēšana iekļauj arī teritorijas apgaismojuma izstādi, pilsētas apgaismojuma risinājumus.

SIA “KUBUM” veic iekšējo un ārējo elektrotīklu projektēšanu līdz 35kV spriegumam.

Veicam projektēšanas darbus sākot no nelieliem dzīvokļiem līdz pat pilsētas teritorijas apgaismojuma projektēšanai, sabiedriskajām ēkām un ražotnēm. Piedāvājam elektrības projektra izstrādi jaunam pieslēgumam, elektroapgādes rekonstrukcijai, elektrotīklu pārbūvei un modernizācijai ar spriegumu līdz 35kV.

Veicam elektroietaišu līdz 1kV, no 1kV līdz 35kV projektēšanu.

  1. Transformatoru apakšstacijas un sadales punkti no 1kV līdz 35 kV
  2. Gaisvadu līnijas un kabeļlīnijas līdz 1kV, no 1kV līdz 35kV
  3. Ēku elektroinstalācijas līdz 1kV
  4. Zibensaizsardzības un pārspriegumaizsardzība līdz 1kV

Citiem vārdiem sakot, piedāvājam veikt:

  • Jaunu elektrotīklu pieslēguma projektēšanu.
  • Vājstrāvas tīklu projektēšanu (ESS, EST).
  • Zibensaizsardzības sistēmas.
  • Teritorijas un ceļa apgaismojumu.
  • Iekštelpu un ēku elektrotīkli (apgaismojuma un spēka tīkli)
  • Zemsprieguma un vidēja sprieguma kabeļu tīkli.

Vai vienmēr nepieciešams projekts?

Nē, ne vienmēr. Vispirms ir nepieciešams “Sadales tīkla” klientu portālā e-st.lv pieprasīt jauna elektrības pieslēguma ierīkošanu, tīkla pārbūves vai slodzes palielināšanas pieprasījumu. Pēc tam aptuveni 3 dienu laikā šis pieprasījums tiks izskatīts, un Tev tiks atsūtīti pamatnosacījumi, tostarp, arī informācija – vai ir nepieciešams būvprojekts.  Kā raksta pats AS Sadales tīkls “Ja elektrotīkls līdz sadalnei ir izbūvēts un pietiek jaudas, visdrīzāk jaunu pieslēgumu varēs ierīkot vai slodzi palielināt bez papildu izbūves darbiem, tātad arī būvprojekts nebūs vajadzīgs.”

Ar to arī iesakām sākt – izpēti Sadales tīkls mājaslapu un saproti, kas tieši Tev ir nepieciešams.

Cik ilgi projektēšanu var atlikt?

Parasti ir noteikts termiņš – kad jāiesniedz būvprojekts. Ieteicams, to nevilcināt, citādi var gadīties, ka būs jāsniedz jauns projekts. Vidēji tie ir deviņi mēneši.

Kā izvēlēties piemērotāko speciālistu?

Tam, protams, ir vairāki faktori. Komunikācija – pieredze – cena – apdrošināšāna.

Notiekti izvērtē speciālista komunikāciju un aizņemtību. Kā iepriekš minēts – svarīgs ir termiņš, tāpēc atrodi speciālistu, kas varēs iekļauties vajadzīgajos termiņos. Izvērtē arī speciālista pieredzi un spēju izstrādāt projektu sarežģītākām ēkām un teritorijām.

Visiem gadās kļūdīties. Un tas ir tikai cilvēcīgi. Bet kļūdas nemazina atbildību. Svarīgi, lai speciālistam ir profesionālā civiltiesiskā apdrošināšana, jo tā atlīdzinās izdevumus un pasargās speciālista atbildību, kas varētu rasties kļūdu vai neuzmanības gadījumā.

Un protams – cena un norēķinu kārtība. Kad izvērtē piemērotāko speciālistu nekautrējies uzdot jautājumus par norēķinu kārtību, līguma nosacījumiem, kļūdu labojumiem un to izcenojumiem. Atceries, ka cenu ietekmē arī izpildes ātrums. Jo steidzamāk projekts ir vajadzīgs, jo augstāka var būt tā cena. Tas nozīmēs, ka speciālists visu savu laiku veltīs viena projekta sagatavošanai un visticamāk strādās virsstundas. Tāpēc parūpējies, lai projektu vari izstrādāt bez steigas.

Izvērtē visus piedāvājumus un ja nepieciešams konsultējies ar kādu, kas šim procesam jau ir gājis cauri.

Kas tālāk?

Tālāk slēdz līgumu ar sevis izvēlēto, piemērotāko pakalpojuma sniedzēju.

Ja veic ēkas celtniecību un darbus veic dažādi uzņēmumi – iepazīstini ar projektu arī parējos. Piemēram, dizainerus vai apzaļumotājus, lai plānošana noritētu vienoti un Tu saņemtu labāko iespējamo rezultātu.

Ja neesi drošs vai un kādi pakalpojumi Tev ir nepieciešami – sazinies ar mums un mēs sniegsim bezmaksas konsultāciju kā Tev rīkoties.